VNPT - USER EXPERIENCE

Dịch vụ thiết kế

Cơ bản
UX Design
27 Triệu VNĐ
Cho một luồng người dùng
Phân tích Từ chuyên gia
Trải nghiệm 3 người dùng có sẵn
Xác định Vấn đề trải nghiệm người dùng
Đề xuất Giải pháp cơ bản
UI Design
450.000 VNĐ
Cho một Màn hình
Màn hình: Cơ bản Màn hình UI có độ khó trung bình
Nâng cao
UX Design
45 Triệu VNĐ
Cho một luồng người dùng
Phân tích Từ chuyên gia
Trải nghiệm 5 người dùng có sẵn
Xác định: Vấn đề trải nghiệm người dùng
Đề xuất : Giải pháp nâng cao
UI Design
900.000 VNĐ
Cho một Màn hình
Màn hình: Phức tạp Màn hình UI có độ khó và phức tạp như nhiều icon, đồ thị
Đột phá
UX Design
63 Triệu VNĐ
Cho một luồng người dùng
Phân tích Từ chuyên gia
Trải nghiệm Trên dữ liệu người dùng lớn
Xác định: Vấn đề trải nghiệm người dùng
Đề xuất : Giải pháp đột phá
UI Design
1,8 Triệu VNĐ
Cho một Màn hình
Màn hình: Đặc biệt Màn hình UI có độ khó đặc biệt cao như Home, Dashboard
Cá nhân hóa
Thiết kế riêng theo yêu cầu
1,8 Triệu VNĐ
Cho một Manday
Khi chọn dịch vụ thiết kế cá nhân hóa, sẽ có đội ngũ chuyên gia nghiên cứu và thiết kế riêng theo nhu cầu của khách hàng, không giới hạn yêu cầu và khối lượng thiết kế.
* Giá dịch vụ chưa bao gồm thuế VAT
Dự tính chi phí
Bảng dự tính chi phí chỉ mang tính chất tham khảo, để nhận bảng giá chi tiết dành cho sản phẩm của bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi.
UX Design
Nhập số lượng luồng người dùng bạn muốn thiết kế Là số lượng các User Flows cần thiết kế UX theo từng mức độ
Cơ bản
Nâng cao
Đột phá
Chi phí thiết kế UX:
UI Design
Nhập số lượng màn hình bạn muốn thiết kế Số lượng màn hình cần thiết kế UI theo từng mức độ
Cơ bản
Nâng cao
Đột phá
Chi phí thiết kế UI:
Tổng chi phí thiết kế:
Mang lại trải nghiệm người dùng tuyệt vời cho sản phẩm của bạn