VNPT - USER EXPERIENCE

Số hóa cảm xúc

Chúng tôi đã giúp hàng triệu người dùng giải quyết vấn đề của mình bằng thiết kế như thế nào?

Tiêu chuẩn chất lượng thiết kế
Được xây dựng và áp dụng dựa trên tiêu chuẩn của các tổ chức uy tín trên thế giới như chính phủ Anh, Australia, Hoa kỳ, Google... và kinh nghiệm thực tế ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Chính phủ, Y tế, Giáo dục, doanh nghiệp...
01
Hiểu đúng nhu cầu của người dùng
02
Phương pháp thực hiện tối ưu
03
Thiết kế dựa trên phân tích dữ liệu
04
Thiết kế dễ sử dụng với người dùng
05
Liên tục lặp đi lặp lại để hoàn thiện
06
Thiết kế dành cho tất cả mọi người
07
Hiểu bối cảnh của người dùng
08
Sản phẩm hữu ích cho người dùng
09
Thiết kế đảm bảo sự nhất quán
10
Chia sẻ để cùng trở nên tốt hơn
Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm
Thiết kế sản phẩm công nghệ có thể sử dụng được và hữu ích bằng cách tập trung vào nhu cầu và mong muốn thật sự của người dùng
Mang lại trải nghiệm người dùng tuyệt vời cho sản phẩm của bạn